Stipendirahasto

Tehtaanjohtaja, diplomi-insinööri Reino Ignatiuksen stipendirahasto


Vaasan Teknillinen Seura ry julistaa haettavaksi TEHTAANJOHTAJA, DIPLOMI-INSINÖÖRI REINO IGNATIUKSEN STIPENDIRAHASTOn stipendit erityisesti opintojensa loppuvaiheessa oleville ja jatko-opiskelijoille. Stipendit luovutetaan toukokuun lopussa.

Stipendirahaston tarkoituksena on edistää teknillistä ja teknillis-kaupallista koulutusta Vaasassa toimivissa oppilaitoksissa myöntämällä stipendejä. Hakijoita pyydetään ottamaan huomioon rahaston tarkoitus.

Rahaston stipendinhakulomakkeelle laaditusta suomenkielisestä hakemuksesta suomenkielisine liitteineen on käytävä ilmi perustelut ja opintomenestys.

Kirjalliset hakemukset perusteluineen pyydetään toimittamaan Vaasan Teknillinen Seura ry:n johtokunnalle vapunpäivään 1.5. mennessä sähköpostitse osoitteeseen johanna.ahopelto (ä) desnetti.fi . 

Hakemalla stipendiä hakija antaa Vaasan Teknilliselle Seuralle oikeuden julkaista nimensä, oppilaitoksensa tai organisaationsa nimen, haetun stipendin käyttötarkoituksen tai aiheen VTS:n nettisivuilla. Tiedot julkaistaan vain, mikäli hakijalle myönnetään stipendi.

Vuonna 2024 jaettava summa on yhteensä korkeintaan 6 000 euroa.