Pilkusta asiaa 14.5.2024: Vuoden tiedekynä

9.4.2024

Tiistaina 14.5.2024 klo 17 Koneen Säätiön tiede- ja taiderahoituksen johtaja Kalle Korhonen kertoo meille suomenkielisen Vuoden Tiedekynä -palkinnon syntyhistoriasta ja tavoitteista. Koneen Säätiö myöntää Vuoden Tiedekynä -palkinnon vuosittain tieteellisestä julkaisusta, jossa suomen kieltä on käytetty erityisen ansiokkaasti. Palkinnon tarkoitus on tukea suomenkielistä tieteellistä kirjoittamista ja nostaa sen arvostusta.

Tervetuloa kuulolle! Tilaisuus järjestetään jälleen hybriditilaisuutena Pasilassa (TEK, Ratavartijankatu 2, Tohtori-tila) ja Teamsin välityksellä. Tilaisuuden organisoi yhteistyökumppanimme TEKin kerho Pilkku, ja kaikki suomen kielestä tieteen ja tutkimuksen kielenä kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita kuulolle. 

Tarjoilua varten pyydämme ilmoittautumiset tämän linkin kautta viimeistään 13.5.2024: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHj2z8aXTT5s8ZZn8zAUCYyPk92Sev2IDsjLtnir6zJ7hwcA/viewform 

Liity kokoukseen: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTE0NmY3NTEtODQxMi00NDk4LWFjZjEtZDI0MjA4N2FiOGMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220cd14ae3-930e-4bdc-96a9-863a5c675984%22%2c%22Oid%22%3a%22a01b63ae-a311-41cb-aa77-11e1ad526ee2%22%7d